Tư vấn bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm
TƯ VẤN BẢO HIỂM
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Khi mua bảo hiểm xe ô tô, thực chất là bạn đang mua tấm giấy bảo lãnh thanh toán những rủi ro, chi phí phát sinh khác mà chủ sở hửu không mong muốn có thể xảy ra trong tương lai.