Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Ngày cập nhật: 04-03-2018

Chế độ bảo hành bắt đầu được tính ngay kể từ thời điểm xe được giao cho chủ xe đầu tiên. Trong vòng 36 tháng hoặc 100.000 km, tùy thuộc điều kiện nào đến trước...